Διατροφή της θηλάζουσας: Συστάσεις, πρακτικές οδηγίες και Ειδικές Δίαιτες

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το μητρικό γάλα απο-τελεί την ιδανική τροφή για το βρέφος κατά τους πρώτους 6 μήνες ζωής και κανένα άλλο γάλα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αξία του. Κατά την περίοδο του θηλασμού, η διατροφή της μητέρας μπορεί να είναι πηγή άγχους για την ίδια και το περιβάλλον της, επειδή έχει σημα-σία για την υγεία της ίδιας και του βρέφους. Ως γενική αρχή συνιστάται η μητέρα να διατηρεί ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, όπως έκανε και στην περίοδο της εγκυμοσύνης. Τι σημαίνει όμως αυτό; Υπάρχουν πά-ντα πολλά ερωτήματα.
Οι γυναίκες έρχονται σε επαφή με πολλές αντικρουόμενες πληροφο-ρίες σχετικά με το τι μπορούν ή δεν μπορούν να φάνε ή να πιούν ενώ θηλάζουν και αυτές οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κουλτούρα του τόπου, την παράδοση, τις προσωπικές προτι-μήσεις και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας.
Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στις θηλάζουσες και έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα διευκολύνει τη θηλάζουσα στις καθη-μερινές διατροφικές της επιλογές, ανάλογα με τις προτιμήσεις της ή τις ειδικές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Το σύνολο της συγγραφι-κής ομάδας ελπίζει το εγχειρίδιο να αποδειχτεί χρήσιμο και λειτουργικό. Οι πληροφορίες όμως που περιέχει δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να εκλη-φθεί ότι υποκαθιστούν την αξιολόγηση των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε παιδιού και της κάθε μητέρας από τους επαγγελματίες υγείας, με βάση τα συγκεκριμένα ιατρικά δεδομένα και δεδομένα υγείας τους.
Α. Ξεκαλάκη

Scroll to Top