Όροι και προϋποθέσεις

Όροι χρήσης | Τελευταία ενημέρωση στις 22/12/2022

1. Συμφωνία με τους όρους

Με την προβολή ή τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση peve.gr, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από όλους τους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστότοπου και συμφωνείτε με κάθε ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο ή η χρήση της Υπηρεσίας. Όλο το υλικό της παρούσας Ιστοσελίδας προστατεύεται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων.
Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, οι όροι “εταιρεία”, “εμείς” και “μας” αναφέρονται στην Εταιρεία.

2. Πολιτική απορρήτου

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας https://peve.gr/privacy-policy/ σχετικά με τη συλλογή δεδομένων των χρηστών μας. Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις πρακτικές μας.

3. Άδεια χρήσης

Χορηγείται άδεια προσωρινής λήψης ενός αντιγράφου του υλικού της Ιστοσελίδας μας για προσωπική, μη εμπορική, προσωρινή προβολή και μόνο. Πρόκειται για την παραχώρηση άδειας χρήσης και όχι για μεταβίβαση τίτλου και βάσει αυτής της άδειας χρήσης δεν μπορείτε να:

  • να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό,
  • να χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή,
  • να επιχειρήσετε να αντιστρέψετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στον Ιστότοπό μας,
  • να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλες σημειώσεις ιδιοκτησίας από το υλικό- ή
  • να μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο ή να “καθρεφτίζετε” τα υλικά σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτό θα αφήσει την Εταιρεία να τερματίσει σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς. Με τον τερματισμό, το δικαίωμά σας για προβολή θα τερματιστεί επίσης και θα πρέπει να καταστρέψετε κάθε υλικό που έχετε κατεβάσει στην κατοχή σας, είτε πρόκειται για ηλεκτρονική μορφή είτε για εκτύπωση.

4. Αποποίηση ευθύνης

Όλο το υλικό στον Ιστότοπό μας παρέχεται με βάση το “ως έχει”. Συμφωνείτε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν δίνουμε καμία εγγύηση, είτε αυτή είναι ρητή είτε σιωπηρή, επομένως αναιρείται κάθε άλλη εγγύηση. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού της Ιστοσελίδας της ή άλλως σχετικά με το εν λόγω υλικό ή οποιεσδήποτε τοποθεσίες που συνδέονται με αυτή την Ιστοσελίδα.

5. Περιορισμοί

Η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών της Ιστοσελίδας μας, ακόμη και αν εμείς ή ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτής της Ιστοσελίδας έχει ειδοποιηθεί, προφορικά ή γραπτά, για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς της ευθύνης για τυχαίες ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

6. Διορθώσεις

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες ή υλικά που εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας που περιέχουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Δεν υποσχόμαστε ότι οποιοδήποτε από τα υλικά σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε και να ενημερώνουμε τα υλικά που περιέχονται στον Ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

7. Σύνδεσμοι

Η Εταιρεία Π.Ε.Β.Ε. δεν ελέγχει όλους τους συνδέσμους που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η παρουσία οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του ιστότοπου από την Π.Ε.Β.Ε. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

8. Τροποποίηση των όρων χρήσης

Η Εταιρεία μπορεί να αναθεωρεί ή να συμπεριλαμβάνει συμπληρωματικούς όρους στους παρόντες Όρους Χρήσης στον Ιστότοπό της από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τους ισχύοντες Όρους Χρήσης κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση των παρόντων Όρων χρήσης.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τον Ιστότοπό μας διέπεται από τους νόμους της Ελλάδος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

10. Επικοινωνία

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε ερωτήσεων ή αιτημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αλ. Παπαναστασίου 37 & Λυδίας 1, 54453, Θεσσαλονίκη
2310 948 439
info@peve.gr

 

 
Scroll to Top