Πρώτες βοήθειες από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Διεύθυνση Κοινωνικής Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Πρώτες Βοήθειες, Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς

Οι οδηγίες για πρώτες βοήθειες που παρουσιάζονται εδώ, απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς με σκοπό να παράσχουν γενικές κατευθύνσεις πρακτικής στο πλαίσιο του σχολείου.

Scroll to Top