Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Ίδρυση, σκοποί, ιστορικό, καταστατικό

Η Ιστορία της Π.Ε.Β.Ε.

Η Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε το 1951. Είναι ένα σωματείο που έχει αποκλειστικά επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Σκοποί του σωματείου είναι:

Η Παιδιατρική στη Θεσσαλονίκη κατά τον 20ο αιώνα

Scroll to Top