12η Ημερίδα για την Εφηβεία

Σας ενημερώνουμε για την 12η Ημερίδα για την Εφηβεία, η οποία διοργανώνεται από́ το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφηβική́ Ιατρική́ και Φροντίδα Υγείας Εφήβων» του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ σε συνεργασία με τη Β ́ Παιδιατρική́ Κλινική́ ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και τελεί υπό την Αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Η Ημερίδα στοχεύει …

12η Ημερίδα για την Εφηβεία Διαβάστε Περισσότερα »