Παρουσιάσεις Ομιλητών

Νεότερα δεδομένα στα εμβόλια Χ. Ανταχόπουλος

ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ Κ. Παπαδοπούλου – Λεγμπέλου

Εισπνεόμενα στεροειδή Δ. Γίδαρης

Ουρολοιμώξεις Ι. Ντότης

Σιδηροπενική Αναιμία Μ. Οικονόμου

Πνευμονία πλευρίτιδα_Ε. Χατζηαγόρου