Παιδιατρική Διατροφή στην Εποχή της Φτώχειας


Σοφία Καραγιαννοπούλου
Παιδίατρος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας (παράρτημα Β. Ελλάδος)