Νοσηρότητα και Εμβολιασμοί στην Εποχή της Φτώχειας


Αγγελική Νιόζα
Παιδίατρος
Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας (παράρτημα Β. Ελλάδος)