ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΥΠΟΞΙΑ & ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ

Map Unavailable

21/01/2017 -
Ολοήμεροafisa_new

Επικοινωνία

  • Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
  • Αλ. Παπαναστασίου 37 - Λυδίας 1
  • Θεσσαλονίκη
  • 54453
  • 2310948439