44ο Συμπόσιο

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 44ου Συμποσίου ΠΕΒΕ

  Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Παιδιατρικού Συμποσίου 2014 Σάββατο 12 Απριλίου 10:00-17:00  Εγγραφές 11:00-13:00 Κλινικά εργαστήρια (workshops)- Η σύγχρονη ανάνηψη Ανάνηψη νεογνών. Συντονιστής:  Κοσμάς Σαραφίδης  (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 30, άσκηση σε 3    ομάδες) Ανάνηψη παιδιών. Συντονίστρια: Μαρία Σδούγκα (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 50, άσκηση σε 5    ομάδες) Οι σύνεδροι, μετά από προεγγραφή τους [...]