Γράμμα Προέδρου

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Π.Ε.ΒΕ.

Μέλη της ΠΕΒΕ είναι οι παιδίατροι της Β. Ελλάδας, μια κοινότητα που χαρακτηρίζεται από υψηλή επιστημονική επάρκεια, ευαίσθητα κοινωνικά αντανακλαστικά, και ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών της.

Η Εταιρεία υλοποιώντας τους στόχους της , όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό, σχεδιάζει και υλοποιεί ευρύ εκπαιδευτικό έργο στα πλαίσια της συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, και στηρίζει την έρευνα νέων συναδέλφων με χρηματικά βραβεία.

Για την υλοποίηση των στόχων της η ΠΕΒΕ συνεργάζεται με Δημόσιους φορείς Υγείας και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τους Ιατρικούς συλλόγους της Β. Ελλάδος, καθώς και με σχετικούς συλλόγους και οργανώσεις ασθενών και θέτει υπό την αιγίδα της εκδηλώσεις που έχουν ενδιαφέρον για τα Μέλη της.

Το ΔΣ της Εταιρείας είναι αποφασισμένο, σε πείσμα της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε όλοι, να είναι στο πλευρό των παιδιάτρων και να βρίσκεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων -εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κοινωνικών – δίνοντας την ευκαιρία στα Μέλη να συναντώνται να συνεργάζονται και γενικά να συμμετέχουν και να ενημερώνονται.

Στα πλαίσια αυτά ο δικτυακός τόπος πρέπει να γίνει τόπος συνάντησης και ενημέρωσης. Φιλοδοξούμε δε ν’ αποτελέσει έναν ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας και πληροφόρησης για τα Μέλη μας, αλλά και κάθε άλλο Επιστήμονα με σχετικό ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερα απευθύνουμε πρόσκληση σε συναδέλφους που ενδιαφέρονται να πλαισιώσουν το έργο του ΔΣ, μέσα από ομάδες εργασίας να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ενισχυθεί το έργο και η εικόνα της Εταιρείας, προς όφελος των Μελών της και του κοινωνικού συνόλου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΒΕ

Επικοινωνία

  • Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
  • Αλ. Παπαναστασίου 37 - Λυδίας 1
  • Θεσσαλονίκη
  • 54453
  • 2310948439