Το Περιοδικό

Το περιοδικό «Παιδιατρική Β. Ελλάδος» αποτελεί το επιστημονικό όργανο της ΠΕΒΕ με ευρεία αναγνωσιμότητα και μακρύ ιστορικό αξιοπιστίας .

Είναι το μοναδικό έντυπο Ελληνικό επιστημονικό Περιοδικό που απευθύνεται και διαβάζεται από τους παιδιάτρους όλης της χώρας. Εκδίδονται 4 τεύχη ετησίως και διανέμονται 600 τεύχη κάθε φορά.

Για την επιλογή, την αξιολόγηση και την βελτίωση των υπό δημοσίευση κειμένων εφαρμόζεται σύστημα ανωνυμίας και διπλών κριτών.

Η Συντακτική Επιτροπή του, καταξιωμένοι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να διατηρούνται τα υψηλά standards του περιοδικού παρά τις αντίξοες συνθήκες, ούτως ώστε ο παιδίατρος να έχει στη διάθεσή του ένα φορέα έγκυρης αντικειμενικής και αξιόπιστης ενημέρωσης.

 

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Επισκεφθείτε το περιοδικό

Επικοινωνία

  • Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
  • Αλ. Παπαναστασίου 37 - Λυδίας 1
  • Θεσσαλονίκη
  • 54453
  • 2310948439