Σακχαρώδης Διαβήτης


Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδοενδοκρινολογίας
Δ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.