ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ “Χ. ΚΑΣΙΜΟΣ” ΚΑΙ “ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ” 2015

Το Δ.Σ της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος προκηρύσσει την υποβολή εργασιών υποψήφιων για το Βραβείο «Χ. Κασίμος» και το Βραβείο «Νέου Ερευνητή» μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2015.
Για το Βραβείο «Χ. Κασίμος» τα έπαθλα είναι 3: το πρώτο βραβείο 1500 ευρώ, το δεύτερο 1000 ευρώ και το τρίτο 500 ευρώ. Για το βραβείο του «Νέου Ερευνητή» το έπαθλο είναι 1000 ευρώ.
Οι υποψήφιες εργασίες θα ανήκουν στην κατηγορία «ερευνητικές μελέτες», υποβάλλονται σε πλήρη μορφή, και είναι γραμμένες σύμφωνα με τις οδηγίες για τους συγγραφείς του περιοδικού «Παιδιατρική Β. Ελλάδος».
Η βράβευση των εργασιών θα γίνει στο Συμπόσιο της Π.Ε.Β.Ε και οι βραβευμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στο Περιοδικό «Παιδιατρική Β. Ελλάδος» .