Μέτρηση οπτικής οξύτητας

1ο έγγραφο

2ο έγγραφο

Οδηγίες χρήσης

οδηγίες screening από τον παιδίατρο